Domein Nieuws

 Misleidende facturen DROA
Helaas komt het de laatste tijd voor dat de organisatie Domain Registry of America u per post of per e-mail een "factuur" stuurt betreffende de verlenging van uw domeinnaam. Deze organisatie heeft echter in het geheel niets te maken met de MyDomain internetdiensten of uw domeinnaam.

Wij regelen alle zaken voor uw domeinnaam, hiervoor hoeft u niets te doen. Als wij u factureren voor de afgenomen diensten, doen wij dat duidelijk op ons eigen briefpapier. Wij willen u dan ook waarschuwen om niet op deze brief / e-mail te reageren.

Zie ook een alinea uit de brief: "This notice is not a bill, rather an easy means of payment should you decide to register or renew your domain(s) with us."

Deze waarschuwing geldt evenzeer voor andere gelijkaardige bedrijven die er dergelijke twijfelachtige handelspraktijken op nahouden.

 .be bij de eersten in Europa om IPv6 nameserver aan te bieden
Eén van de acht name servers die het .be domein bedienen is nu beschikbaar via een IPv6 adres. In samenwerking met BELNET, het Belgisch Nationale Onderzoeksnetwerk voor het onderwijs, het onderzoek en de openbare diensten, heeft DNS BE na Frankrijk, Duitsland en Zwitserland ervoor gezorgd dat ook het .be domein nu, als één van de eersten binnen Europa, volledig kan gebruik maken van symbolische adressering en opzoeking binnen het IPv6 protocol.

Achtergrond
Computers op het internet zijn bereikbaar via een adres dat bestaat uit een reeks van getallen. Dit cijferadres is zeer onpraktisch in het dagelijks gebruik. Daarom werd het Domein Naam Systeem opgezet waarbij het mogelijk is om via een eenvoudig te onthouden naam een machine te benaderen in plaats van gebruik te maken van dat complexe adres. Via een netwerk van continu beschikbare name servers wordt deze symbolische naam automatisch omgezet naar het IP adres dat verder gebruikt wordt bij het fysiek adresseren van de machine met die naam.
Onder de huidige standaard (IPv4) is het aantal beschikbare adressen echter beperkt, waardoor er in de nabije toekomst potentieel een schaarste aan dergelijke adressen kan ontstaan. Sedert enige tijd wordt gewerkt aan een nieuwe standaard (IPv6) die dit probleem zou moeten oplossen. Onder deze standaard bestaat een adres uit 6 groepen van cijfers waardoor het aantal beschikbare adressen in de praktijk onbeperkt wordt.

Nieuwe technologie nu ook beschikbaar voor domeinnamen
Sinds enkele weken laat ICANN toe om name servers met IPv6 adressen op te nemen in de “root servers”, het netwerk van computers dat de basis vormt van de hierarchische structuur van het domeinnaam systeem. Ook DNS België heeft nu, in samenwerking met BELNET, een nameserver operationeel die connectiviteit heeft naar Internet volgens de nieuwe IPv6 standaard.
Daarnaast is het voor de gebruikers die de nieuwe technologie willen gebruiken reeds een hele tijd mogelijk om onder .be zelf symbolische namen te geven aan de in een IPv6 netwerk gekoppelde machines.
Innoverende bedrijven die volledig gebruik willen maken van het IPv6 protocol kunnen voortaan werken binnen dezelfde structuur zonder de anders noodzakelijke transformaties tussen IPv4 en IPv6.

MyDomain ondersteunt het IPv6 initiatief ten volle, en is daarmee pionier onder de providers!